EU, med Catherine Ashton i spetsen, sitter nervöst och väntar på att FN skall godkänna den plan man har tagit fram, går under namnet Euforlibya, där en EU styrka på 1000 soldater skall säkerställa att allt går humanitärt till på plats i Libyen. Man skall således endast inta en slags kontrollfunktion, ni vet säkra land och luftkorridorer och sådant och man kommer inte att ha en stridande funktion, om man inte blir anfallen först vill säga. Alla 27 medlemsländer står bakom denna plan som man beslutade om i början av April.

Hur ska det gå för Catherine och EU? Kommer de att få landsätta sin lilla trupp av ”humanitära kontrollanter” i Gaddafi land? Spännande fortsättning följer…

Libya conflict: EU awaits UN approval for deployment of ground troops