Föreningen Cui Bono är en allmännyttig förening som grundades en solig sommarkväll den 7 juli 2010 av fem människor i Göteborg. Dessa fem delade alla uppfattningen att dagens dominerande och konventionella medier inte riktigt lever upp till sådana ädla begrepp som opartiskhet, källgranskning och folklig representation, och att det nu var dags att göra någonting åt det. Det visade sig ganska snart att det fanns fler som delade denna uppfattning.

Uttrycket ”Cui Bono” uttalas som ”kvi bånå” (med fonetisk skrift [kvi: bono] där ”i:” anger lång vokal och det första ”o”:et i ”bono” är kort och det sista obetonat), enligt det klassiska latinska uttalet. ”Cui Bono”, vilket egentligen är en fråga (Cui Bono?), kan översättas till svenska som ”Till vems fördel?”, ”Vem tjänar på det?” eller ”Vem gynnar det?”

Vi är troligen en av Sverige mest egalitära föreningar, vilket konkret innebär att den beslutande makten helt och hållet ligger hos de medlemmar som är mest engagerade i föreningen. Går du med i föreningen Cui Bono får du inte bara träffa andra människor som delar vår ändamålsparagraf, du får också möjlighet att i grunden, tillsammans med andra engagerade medlemmar, utforma föreningens aktiviteter med stor frihet.

Är du intresserad av att bli medlem i Föreningen Cui Bono?
Man blir medlem i föreningen genom att ha deltagit på minst 3 av föreningens aktiviteter samt visa prov på ett medlemsmöte att man förstått föreningens ändamåls- och verksamhetsparagrafer, har en vilja och ambition att hjälpa till att ordna med kommande aktiviteter eller på annat sätt stödja verksamheten samt genom att betala medlemsavgiften. Anser du dig kunna uppfylla villkoren ovanför, ta då kontakt med oss under någon av våra aktiviteter så informerar vi dig om när nästa medlemsmöte är.

Vill du inte bli medlem, men vill ha information om Föreningen Cui Bonos kommande aktiviteter?
Lägg till din egen mailadress i vår aktivitetsutskickslista i formuläret nedanför.

Informationskampanjen 19 augusti-19 september 2010
Informationskampanjen 19 augusti-19 september 2010

Föreningens stadgar finner ni här.