Kategori: Aktiviteter

The Tychos, vårt geoaxiala binära solsystem, ett föredrag av Patrik Holmqvist och Simon Shack

Den oberoende forskaren Simon Shack, som bland annat ligger bakom dokumentärfilmen September Clues 9/11 (2008), researchsajten septemberclues.org, researchforumet cluesforum.info, samt att ha funnit sex av sju förolyckade astronauter från Challengerkatastrofen 1986 i livet (!), kommer till Sverige och Stockholm för att tala om den forskning som har uppslukat honom under de senaste 10 åren – The TYCHOS – Tychosmodellen av vårt solsystem. Denna solsystemsmodell som Simon har tagit fram motbevisar den rådande läran.

Under tusentals år ända fram till 1600-talet var i stort sett alla som intresserade sig för astronomi överens om att det var Solen som kretsade kring Jorden och inte tvärt om. Vad få idag känner till är att i många decennier efter den Kopernikanska revolutionen fortsatte många av dåtidens astronomer att hålla Tycho Brahes solsystemsmodell som den mest troliga då den stämde bäst överens med de observationer man kunde genomföra av himlakropparnas rörelser. Med tiden
har den Kopernikanska solsystemsmodellen blivit vedertagen sanning inom vetenskapen trots att man erkänner officiellt att det fortfarande finns många fenomen som den inte kan förklara. Många idag sätter sin tilltro till experter och vetenskapsmän för att forma sin syn på världen och det finns för mycket prestige investerat i vetenskapliga kretsar för att ens kunna tänka tanken att det skulle kunna vara någonting fel med själva grundbulten i de vetenskapliga teorierna.

Simon Shack har vid sin sida Patrik Holmqvist, som besökte Stockholm i juni i år och då höll ett ögonöppnande föredrag om Tychosmodellen som går att se här: https://odysee.com/@foreningencuibono:8/20230611PatrikHolmqvistomTychosmodellen:9

Patrik har under resans gång arbetat tätt tillsammans med Simon och utvecklat en datormodell – The Tychosium – som ett verktyg åt honom för att testa koncept och att bestämma parametrarna i systemet.

Denna gång kommer vi bland annat få höra om vad retrograd rörelse är, varför Mars retrograda rörelse är oförenlig med den heliocentriska modellen, och hur det gick när Halleys komet skulle läggas till Tychosmodellen.

Detta är ett tillfälle som du inte bör missa. Föredraget kan ses fristående från det första. Ta med dig en vän som är intresserad av astronomi! ”Be there or be a heliocentrist.”


När:
Söndag den 3 september kl 13:00 – 16:00
Plats: Stockholms innerstad, adress meddelas till anmälda senast 2 september
Inträde: 250 kr • (150 kr för de som inte kan betala fullt pris) • Inklusive fika
Anmälan till: tapstudio62@gmail.com senast torsdag 31 augusti
Anmälningsavgift: 100 kr • Resterande belopp vid ankomst, gärna kontant
Swish: 073-092 57 17 • Bankgiro: 562-8193 (Betinamo)

Alla intäkter kommer att gå till Simon och hans fortsatta forskning.

Här kan ni se en utmärkt videointervju med Simon och Patrik: https://youtu.be/CskJD1zaZV4
Simons bok i ny utgåva (ännu ej publicerad): https://book.tychos.space/
Tychosium 3D-simulator: https://ts.tychos.space/

Föredrag om Tychosmodellen av Patrik Holmqvist i Stockholm den 11:e juni

De flesta vetenskapsmän idag ställer sig bakom den vetenskapliga metoden vilken innebär att man ställer upp en hypotes och sedan försöker att motbevisa den. Lyckas man inte motbevisa den, håller man tesen som den mest troliga förklaringen till det fenomen man vill beskriva. Kom och lyssna till Patrik Holmqvist från Radio Cui Bono när han presenterar en solsystemsmodell framtagen av Simon Shack som motbevisar den rådande läran.

Under tusentals år ända fram till 1600-talet var i stort sett alla som intresserade sig för astronomi överens om att det var Solen som kretsade kring Jorden och inte tvärt om. Vad få idag känner till är att i många decennier efter den Kopernikanska revolutionen så fortsatte många av dåtidens astronomer att hålla Tycho Brahes solsystemsmodell som den mest troliga då den stämde bäst överens med de observationer man kunde genomföra av himlakropparnas rörelser. Med tiden
har den Kopernikanska solsystemsmodellen blivit vedertagen sanning inom vetenskapen trots att man erkänner officiellt att det fortfarande finns många fenomen den inte kan förklara. Många idag sätter sin tilltro till experter och vetenskapsmän för att forma sin syn på världen och det finns för mycket prestige investerat i vetenskapliga kretsar för att ens kunna tänka tanken att det skulle kunna vara någonting fel med själva grundbulten i de vetenskapliga teorierna.

Den fristående forskaren Simon Shack har ingen koppling till något universitet eller någon högre utbildning och kanske är det just därför han som sanningssökare kunnat ställa upp hypotesen ”kanske hade Tycho Brahe nästan rätt ändå” och börjat sitt sökande efter den felande länken som dåtidens astronomer brottats med. Idag känner han sig tämligen säker på att han har hittat den och i sin bok ”The Tychos – Our Geoaxial Binary System” (2018, en ny omarbetad utgåva efter fem års fortsatta studier är på väg) har han tagit upp stafettpinnen efter Tycho Brahe och visar bortom allt rimligt tvivel att Kopernikus hade fel och att Brahe hade nästan rätt.


När: Söndag den 11 juni kl 12:00 – 14:30
Plats: I Stockholm Huddinge, meddelas till anmälda senast 10 juni
Inträde: 250 kr • (150 kr för de som inte kan betala fullt pris) • Inklusive fika
Anmälan till: tapstudio62@gmail.com senast torsdag 8 juni
Anmälningsavgift: 100 kr • Rest. belopp vid ankomst, gärna kontant
Swish: 073-092 57 17 • Bankgiro: 562-8193 (Betinamo)
Allt överskott från föredraget går till Simon Shack och hans fortsatta forskning.

ÖLBRANDEN & DOCKORNA
Terrordådet i Stockholm 2017

-Ett föredrag av Håkan Englund

Sex år efter det s.k. terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017 är det fortfarande en liten minoritet som känner till att det hela var ett skådespel – ännu en psykologisk operation med syftet att fungera som katalysator vid styrning av massorna enligt härskarnas förslavande agendor. De i den rådande makthegemonin har sedan urminnes tider varit extremt framgångsrika med att kontrollera precis allt i våra liv, inklusive våra tankar, men de målar samtidigt med ganska stora och fräcka penseldrag. När dokumentationen för Terrordådet i Stockholm 2017 gås igenom och synas i detalj, framkommer mängder av motsägelser, orimligheter och missförhållanden som är enkla att peka ut. Det är nu vår gemensamma uppgift att hitta metoder för att på ett så professionellt sätt som möjligt nå ut med information om denna bluff till viktiga noder/spelare i samhällsbygget.

I detta föredrag får publiken under tre timmar (två pauser) följa med in på djupet i en absurd historia, och via videor, ljudupptagningar, text och bild, träffa uppsättningens aktörer.

När: Söndagen den 23:e april 2023 kl 12:30-16:30

Var: Vi samlas vid Oves Gatukök Göteborgsvägen 36, Sävedalen(Göteborg) kl 12.30 för att gemensamt promenera till föreläsningslokalen, kom i tid!

Inträde: 150 kr

Arrangör: Föreningen Cui Bono