Kategori: Aktiviteter

Om vikten av rationellt tänkande och logik

-ett föredrag av Nigel Howitt

Logiskt och rationellt tänkande lärs inte ut i dagens utbildningsväsen utan där handlar det mest om att lära sig komma ihåg saker och att kunna repetera dem på kommando. Varför är det så? Kan det möjligtvis vara så att dagens utbildningar i grund och botten gynnar ett system som bygger på olika felaktiga paradigm? Nigel Howitt anser att för att kunna ta många livsavgörande beslut i dagens samhälle är det viktigt att individen kan tänka själv och kunna dra logiska och rationella slutsatser efter insamlande av den information som redan finns där ute. Ett lysande exempel där sådan kunskap hade kommit väl till pass är beslutet om man ska ta ett vaccin eller inte. Här kan förmågan att tänka rationellt och logiskt bli fullkomligt livsavgörande hos en människa.

Under detta föredrag kommer Nigel bland annat att visa vilken effekt rationellt tänkandes närvaro och frånvaro kan ha på en civilisation, vilka katastrofala följder bristen av logiskt tänkande kan få, samt att beslut byggda på logiskt tänkande inte är samma som dem som är byggda på känslor.

För att ta reda på mer om Nigel Howitts tidigare förehavanden kan ni besöka hans hemsida på www.lawfulrebel.com

Tid: söndagen den 5:e maj 2024 kl 12:30-17:00

Var: På grund av att Föreningen Cui Bono vid ett flertal tillfällen efter påtryckningar fått lokaler avbokade vid offentliga evenemang är vi tvungna att ha en samlingsplats så vi samlas vid Oves Gatukök Göteborgsvägen 36, Sävedalen (Göteborg) kl 12.30 där adressen till föredraget kommer att avslöjas. Kom i tid! Vid frågor mejla kontakt@foreningencuibono.se

Inträde: 150 kr i kontanter (Ingen föranmälan behövs)

Efter föredraget finns möjlighet för den som vill till att mingla vidare genom att stanna kvar där vi är och äta en bit mat.

Observera att fördraget kommer att hållas på engelska

Arrangör: Föreningen Cui Bono

The TYCHOS 2nd Edition boksläppsföreläsning

-ett föredrag med Simon Shack och Patrik Holmqvist

Den oberoende forskaren Simon Shack kommer till Stockholm och Göteborg för att presentera den 2:a kraftigt omarbetade upplagan av boken som har uppslukat honom under de senaste 10 åren – “The TYCHOS, Our Geoaxial Binary System” – en solsystemsmodell som motbevisar den rådande läran.

 Under tusentals år ända fram till 1600-talet var i stort sett alla som intresserade sig för astronomi överens om att det var Solen som kretsade kring Jorden och inte tvärt om. Vad få idag känner till är att i många decennier efter den Kopernikanska revolutionen fortsatte många av dåtidens astronomer att hålla Tycho Brahes solsystemsmodell som den mest troliga då den stämde bäst överens med de observationer man kunde genomföra av himlakropparnas rörelser.

 Med tiden har den Kopernikanska solsystemsmodellen blivit vedertagen sanning inom vetenskapen trots att man erkänner officiellt att det fortfarande finns många fenomen som den inte kan förklara. Många idag sätter sin tilltro till experter och vetenskapsmän för att forma sin syn på världen och det finns för mycket prestige investerat i vetenskapliga kretsar för att ens kunna tänka tanken att det skulle kunna vara någonting fel med själva grundbulten i de vetenskapliga teorierna.

 Simon Shack har vid sin sida Patrik Holmqvist, som under resans gång arbetat tätt tillsammans med Simon och utvecklat en datormodell – The Tychosium 3D simulator – som ett verktyg åt honom för att testa koncept och att bestämma parametrarna i systemet.

Föredraget kommer innehålla pauser så att det finns tillfälle för mingel och att köpa Tychosbokens andra upplaga av vilken det kommer finnas ett begränsat antal till försäljning. En frågestund kommer också att hållas på slutet. Detta är ett tillfälle som du inte bör missa. Ta med dig en vän som är intresserad av astronomi! ”Be there – or be a heliocentrist.”

www.tychos.space

Info om föreläsningen i Stockholm:

Tid: Fredagen den 8 mars 2024 kl 18:00 – 21:30
Pris: 200 kr, varav anmälningsavgift 100 kr (betalas i samband med anmälan)
Anmälan till: tapstudio62@gmail.com senast onsdag den 6 mars

https://www.tapstudio62.com/tychos-bokrelease.html

Info om föreläsningen i Göteborg

Tid: Söndagen den 10:e mars 2024 kl 12:30-17:00

Var: På grund av att Föreningen Cui Bono vid ett flertal tillfällen efter påtryckningar fått lokaler avbokade vid offentliga evenemang är vi tvungna att ha en samlingsplats så vi samlas vid Oves Gatukök Göteborgsvägen 36, Sävedalen(Göteborg) kl 12.30 där adressen till föredraget kommer att avslöjas. Kom i tid! Vid frågor maila kontakt@foreningencuibono.se

Inträde: 200 kr i kontanter (Ingen föranmälan behövs)

Efter föredraget finns möjlighet till att mingla vidare genom att följa med och äta en bit mat på en närliggande restaurang.

Arrangör: Föreningen Cui Bono

The Tychos, vårt geoaxiala binära solsystem, ett föredrag av Patrik Holmqvist och Simon Shack

Den oberoende forskaren Simon Shack, som bland annat ligger bakom dokumentärfilmen September Clues 9/11 (2008), researchsajten septemberclues.org, researchforumet cluesforum.info, samt att ha funnit sex av sju förolyckade astronauter från Challengerkatastrofen 1986 i livet (!), kommer till Sverige och Stockholm för att tala om den forskning som har uppslukat honom under de senaste 10 åren – The TYCHOS – Tychosmodellen av vårt solsystem. Denna solsystemsmodell som Simon har tagit fram motbevisar den rådande läran.

Under tusentals år ända fram till 1600-talet var i stort sett alla som intresserade sig för astronomi överens om att det var Solen som kretsade kring Jorden och inte tvärt om. Vad få idag känner till är att i många decennier efter den Kopernikanska revolutionen fortsatte många av dåtidens astronomer att hålla Tycho Brahes solsystemsmodell som den mest troliga då den stämde bäst överens med de observationer man kunde genomföra av himlakropparnas rörelser. Med tiden
har den Kopernikanska solsystemsmodellen blivit vedertagen sanning inom vetenskapen trots att man erkänner officiellt att det fortfarande finns många fenomen som den inte kan förklara. Många idag sätter sin tilltro till experter och vetenskapsmän för att forma sin syn på världen och det finns för mycket prestige investerat i vetenskapliga kretsar för att ens kunna tänka tanken att det skulle kunna vara någonting fel med själva grundbulten i de vetenskapliga teorierna.

Simon Shack har vid sin sida Patrik Holmqvist, som besökte Stockholm i juni i år och då höll ett ögonöppnande föredrag om Tychosmodellen som går att se här: https://odysee.com/@foreningencuibono:8/20230611PatrikHolmqvistomTychosmodellen:9

Patrik har under resans gång arbetat tätt tillsammans med Simon och utvecklat en datormodell – The Tychosium – som ett verktyg åt honom för att testa koncept och att bestämma parametrarna i systemet.

Denna gång kommer vi bland annat få höra om vad retrograd rörelse är, varför Mars retrograda rörelse är oförenlig med den heliocentriska modellen, och hur det gick när Halleys komet skulle läggas till Tychosmodellen.

Detta är ett tillfälle som du inte bör missa. Föredraget kan ses fristående från det första. Ta med dig en vän som är intresserad av astronomi! ”Be there or be a heliocentrist.”


När:
Söndag den 3 september kl 13:00 – 16:00
Plats: Stockholms innerstad, adress meddelas till anmälda senast 2 september
Inträde: 250 kr • (150 kr för de som inte kan betala fullt pris) • Inklusive fika
Anmälan till: tapstudio62@gmail.com senast torsdag 31 augusti
Anmälningsavgift: 100 kr • Resterande belopp vid ankomst, gärna kontant
Swish: 073-092 57 17 • Bankgiro: 562-8193 (Betinamo)

Alla intäkter kommer att gå till Simon och hans fortsatta forskning.

Här kan ni se en utmärkt videointervju med Simon och Patrik: https://youtu.be/CskJD1zaZV4
Simons bok i ny utgåva (ännu ej publicerad): https://book.tychos.space/
Tychosium 3D-simulator: https://ts.tychos.space/