-ett föredrag av Nigel Howitt

Logiskt och rationellt tänkande lärs inte ut i dagens utbildningsväsen utan där handlar det mest om att lära sig komma ihåg saker och att kunna repetera dem på kommando. Varför är det så? Kan det möjligtvis vara så att dagens utbildningar i grund och botten gynnar ett system som bygger på olika felaktiga paradigm? Nigel Howitt anser att för att kunna ta många livsavgörande beslut i dagens samhälle är det viktigt att individen kan tänka själv och kunna dra logiska och rationella slutsatser efter insamlande av den information som redan finns där ute. Ett lysande exempel där sådan kunskap hade kommit väl till pass är beslutet om man ska ta ett vaccin eller inte. Här kan förmågan att tänka rationellt och logiskt bli fullkomligt livsavgörande hos en människa.

Under detta föredrag kommer Nigel bland annat att visa vilken effekt rationellt tänkandes närvaro och frånvaro kan ha på en civilisation, vilka katastrofala följder bristen av logiskt tänkande kan få, samt att beslut byggda på logiskt tänkande inte är samma som dem som är byggda på känslor.

För att ta reda på mer om Nigel Howitts tidigare förehavanden kan ni besöka hans hemsida på www.lawfulrebel.com

Tid: söndagen den 5:e maj 2024 kl 12:30-17:00

Var: På grund av att Föreningen Cui Bono vid ett flertal tillfällen efter påtryckningar fått lokaler avbokade vid offentliga evenemang är vi tvungna att ha en samlingsplats så vi samlas vid Oves Gatukök Göteborgsvägen 36, Sävedalen (Göteborg) kl 12.30 där adressen till föredraget kommer att avslöjas. Kom i tid! Vid frågor mejla kontakt@foreningencuibono.se

Inträde: 150 kr i kontanter (Ingen föranmälan behövs)

Efter föredraget finns möjlighet för den som vill till att mingla vidare genom att stanna kvar där vi är och äta en bit mat.

Observera att fördraget kommer att hållas på engelska

Arrangör: Föreningen Cui Bono