Kategori: Föreningsnyheter

Övriga nyheter från Föreningen Cui Bono

Lyssna på Linda Karlströms version av vad som hänt här!

Under december månad kommer SVT:s dokument inifrån släppa 3 avsnitt om Linda Karlström och den vaccinkritiska rörelsen. I Radio Cui Bono avsnitt nr 68 kan du få höra Linda Karlströms version om hur det hela gått till.

Dokument inifrån: Vaccinkrigarna | SVT Play

68RCB Linda Karlström om sin kommande uthängning i Sveriges lögn television | Radio Cui Bono’s show | Spreaker

Linda Karlström är en 5-barns mamma som sedan länge föreläst om de risker och skador som finns med vaccinationer. Den 14:e oktober 2020 kommer för Linda vara den dag som delar upp hennes liv i före och efter. Under ett och ett halvt år har hon deltagit i vad hon trodde var ett privat filmprojekt som skulle handla om en mammas resa i sitt uppvaknande kring farorna med vaccinationer. Den 14:e oktober 2020 avslöjade sig skaparna bakom filmprojektet som under cover journalister från SVT och att Linda inom en snar framtid mot sin vilja kommer att hängas ut i Svensk lögn television. Filmskaparna har inte bara filmat när det för Linda varit uppenbart att kameran varit påslagen utan har även varit utrustade med dolda kameror och mikrofoner för att kunna få Linda att under avslappnade former öppna sig själv och berätta vad hon har för ståndpunkter i diverse andra olika tabubelagda ämnen. Dessa samtal som som förts vad Linda trott på tu man hand skall nu klippas ihop i ett för Linda ofördelaktigt sätt och bli ut kablat för varje svensk att ta del av under moraliska pekpinnar från Sveriges lögn television.

Föreningen Cui Bonos hela konto utraderat av Youtube

Då har slutligen Youtubecensuren hittat till Föreningen Cui Bonos konto utan att de ens har behagat sig att meddela oss på något vis.

Vi hade det lite på känn då man numera inte får ifrågasätta den officiella historiebeskrivningen eller de lögner så som i övrigt beskrivs av sanningsministeriet. Youtube var till en början en tjänst som erbjöds helt gratis till allmänheten utan någon som helst reklam eller avgifter. Ingenting är dock gratis här i världen, och syftet har med största sannolikhet redan från början varit att skapa ett beroende och en lättja hos den stora massan och när tiden är inne genomföra den censur som vi kan se idag och som inte bara drabbat oss. Det som ett förljuget system fruktar mest är sanningen och avstängningen av vårt konto visar ju på ett sätt att vi är på rätt väg. Youtube är bara en liten del av hela propagandaapparaten vars främsta uppgift är att kontrollera hur vi tänker, ty så länge de kontrollerar våra tankar kan de fortsätta att styra massan till att självmant marschera över den avgrund som väntar i horisonten.

Vi jobbar på att hitta en alternativ videotjänst att lägga upp vårt material så håll utkik på vår hemsida.

Radio Cui Bono avsnitten går att lyssna på via vår spreakerkanal som ännu inte berörts.

https://www.spreaker.com/user/10042798

Martin för Föreningen Cui Bono

Föreningen Cui Bono har numera även en podcastkanal

Vi vill göra er uppmärksamma på att Föreningen Cui Bono förutom sin föreläsningsverksamhet numera även har startat en podcastkanal som går under namnet Radio Cui Bono där vi kritiserar samhället och gammelmedia på ett sätt som ni förmodligen aldrig hört det förr. Välkomna att lyssna via vår spreakerkanal som ni kan hitta till höger på vår hemsida.

 

 

 

Föreningen Cui Bono Portas från att Hyra Fräntorp Folkets hus

Fem dagar innan föredraget med Jan-Ola Gustafsson i Fräntorp Folkets hus den 28:e januari väljer Fräntorp Folkets hus styrelse att avboka föreningens arrangemang efter följande skrivelse:

”Bäste Martin,

Du har under eftermiddagen fått meddelande från Idrotts- och föreningsförvaltningen om avbokning av det arrangemang i Fräntorps Folkets Hus den 28 januari som du står som ansvarig för. Bakgrunden är ett styrelsebeslut i Fräntorps Folkets Husförening, efter samråd med vår moderförening Folkets Hus och Parker.

Vår uppfattning är att de åsikter som du och den förening som du representerar ger uttryck för i det offentliga rummet, står i alltför skarp kontrast till både våra styrelseledamöters personliga samt Folkets Hus och Parkers övergripande värdegrund med avseende på alla människors lika fri- och rättigheter. Att upplåta våra lokaler för ert arrangemang skulle därför riskera att leda till förtroendekonflikt med våra medlemmar och allvarligt skada verksamhetens anseende.

Av ovanstående skäl väljer vi alltså att avboka ert arrangemang.

Göteborg den 23 januari 2017

Styrelsen för Fräntorps Folkets Husförening”

Vi beslutar oss för att hålla föredraget ändå för att visa hur sådana som utmanar åsiktskorridoren behandlas bakom kulisserna. Vanligtvis sopas denna behandling av oliktänkande under mattan och kommer aldrig fram i ljuset varför informationen behöver nå ut till en större publik.

Film från vår manifestation utanför Fräntorp Folkets hus.

MVH

Martin för Föreningen Cui Bono

 

Ny lag 1 januari 2013 kan leda till tvångsvaccination och rättsliga följder för ovaccinerade

Prognos: Ny lag 1 januari 2013 kan leda till tvångsvaccination och rättsliga följder för ovaccinerade

tvångsvaccination

Den 1 januari 2013 införs en ändring av smittskyddslagen. Den innebär att beslut om att ta in nya vaccin i nationella vaccinationsprogram i fortsättningen fattas av regeringen, skriver Smittskyddsinstitutet. Men konsekvenserna är mer omfattande än så om pusslet läggs.

Namninsamling: Stoppa införandet av tvångsvaccinering i Sverige

Vad betyder det egentligen den nya vaccinationspolicyn i Sverige? Denna artikel redogör för den nya vaccinationspolicyn i Sverige och försöker dra rimliga slutsatser om vad konsekvenserna blir för den enskilde svensken.

I klartext från Smittskyddsinstitutet:

”Lagändringen innebär att Socialstyrelsen får ett tydligt uppdrag från regeringen att systematisk följa och bedöma det nationella vaccinationsprogrammet och vid behov föreslå ändringar i programmet, utifrån underlag som bereds av Socialstyrelsen i samarbete med Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket.”

”För barnhälsovården och elevhälsan betyder lagändringen framförallt att vaccinationerna ska rapporteras till ett nationellt register som Smittskyddsinstitutet ansvarar för.”

”Den nya lagen om vaccinationsregister som träder i kraft 1 januari 2013 innebär att alla vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram ska rapporteras till ett nytt vaccinationsregister. Smittskyddsinstitutet ansvarar för vaccinationsregistret och får ett tydligt uppdrag i lagen att långsiktigt och systematiskt följa upp de nationella vaccinationsprogrammen, vaccinationstäckningen, hur vaccinationerna påverkar sjuklighet i befolkningen och hur de aktuella sjukdomarna sprids. Det nya vaccinationsregistret kommer också vara värdefull i uppföljningen av vaccinsäkerhet. Det är Läkemedelsverkets uppgift att löpande ansvara för nytta/risk bedömningen av vaccinerna.”

Citat från Smittskyddsinstitutet i december 2012

Så vad betyder den nya vaccinationspolicyn?

  • Regeringen ger det praktiska ansvaret till Socialstyrelsen att bedöma och styra upp det nationella vaccinationsprogrammet.
  • Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket ska samarbeta närmare om att ta fram en vaccinationspolicy och se till att den genomförs i Sverige.
  • Ett vaccinationsregister inrättas där det registreras vem som vaccinerat sig och med vilka vaccin, samt vilka som inte vaccinerat sig.
  • Hälsovården ska utföra vaccinationerna samt rapportera in till vaccinationsregistret hur barn, ungdomar och vuxna är vaccinerade.
  • Smittskyddsinstitutet ansvarar för vaccinationsregistret. Institutet ska även följa upp hur det går med vaccinerandet.
  • Vaccinationsregistret ligger till grund för bedömningen av ”vaccinsäkerheten” i Sverige.

Blir Sverige en vaccinstat?

Det här verkar betyda att greppet på vaccinationskontrollen i Sverige väsentligt ökas. Vaccinsäkerhet är en nyckelfaktor. Lägg till att Socialstyrelsen även vill registrera hur sunda svenskar är i ett annat register. Den 20 december skrev fyra allmänläkare och en professor i socialmedicin i en debattartikel i DN, att den registreringen innebär en glidning mot ökad förmyndarmentalitet.

I sammanhanget med den nya vaccinationslagen blir slutsatsen att de som inte vaccinerar sig inte bara kan registreras av Socialstyrelsen som ”osunda” utan även kan klassas som ”riskindivider” av Smittskyddsinstitutet. Vi kan anta att regeringens nya roll blir att från högsta statsnivå besluta om obligatoriska massvaccinationer av svenska medborgare för att ”säkra” folkhälsan, om så bedöms nödvändigt. Med andra ord lyfts vaccinationen till att bli en fråga om ”rikets säkerhet”. Det betyder i sin tur sannolikt rättsliga följder för de som inte låter vaccinera sig själva eller sina barn.

I USA har tester genomförts där de som inte låter vaccinera sina barn blir bötfällda. Se artiklarna: ”Maryland, USA: Vaccinationstvång under polisbevakning” och ”USA: Authorities want to hunt down” people refusing vaccines.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Namninsamling: Stoppa införandet av tvångsvaccinering i Sverige

Relaterat

Africa – Vaccinations at gunpoint