Ellen Browns senaste artikel handlar om Libyen och dess centralbank. Var ett av skälen till angreppet mot Libyen att man ville åt Libyens statliga centralbank? Libyens cb är till skillnad från de flesta länders centralbanker inte privatägd. Kanske därför landet har kunnat tillgodose sitt folks behov under de år Gaddafi suttit vid makten. Fast sedan finns det ju alltid sådana som inte vill dela med sig…

Libya: All About Oil, or All About Banking?