USA arbetar i det tysta med att avsätta Jemens president Ali Abdallah Saleh. New York Times hävdar i den här artikeln att det bl.a beror på att Saleh pga av alla protester inte kan hålla Al Qaida stången i landet och att man därför känner sig nödgade att frånta honom makten.

”These developments may also help explain why the United States has become less willing to support Mr. Saleh, a close ally, given that his value in fighting terrorism has been diminished since demonstrations swept his country.”

Här återger samma tidning, 2 dagar tidigare, passager från ett Wikileaksdokument som visar på en helt annan verklighet.

”Mr. Saleh told Gen. David H. Petraeus, then the American commander in the Middle East, that the United States could continue missile strikes against Al Qaeda as long as the fiction was maintained that Yemen was conducting them.

“We’ll continue saying the bombs are ours, not yours,” Mr. Saleh said, according to a cable sent by the American ambassador.”

Så hur var det nu, vilka skäl åberopas för att störta ytterligare en arabisk ledare? Inte humanitära uppenbarligen. Vilken moralröta vår värld lider av.

Något har vi iaf lärt oss: Al Qaeda i Jemen = onda, Al Qaeda i Libyen = goda….