Kategori: Aktiviteter

Det stora bedrägeriet inom medicin

– ett föredrag av Per Fectman

Till följd av Covidplandemin stänger land efter land ner sina samhällen, drakoniska lagar införs, människor blir av med sina jobb ifall de inte vill vaccinera sig och ett digitalt hälsopass för att få access till vitala samhällsfunktioner diskuteras bland världens ledare som något helt självklart. Allt baseras på en teori om att det finns virus som gör människor sjuka och att de smittar. 

Den som tar sig en titt på själva basen som dessa teorier står på vilket Per Fectman kommer att göra under detta föredrag kommer att finna att det vetenskapliga stödet för att virus och smittsamma sjukdomar finns helt enkelt inte existerar. Detta innebär så klart en stor portion kognitiv dissonans för många då konsekvenserna av dessa fakta är hårresande. Inte bara får vi stå ut med alla restriktioner som våra korrupta politiker infört, skolmedicinen har dessutom felbehandlat människor i hundratals år med ett oerhört lidande och död som följd.

Men vad är det då som orsakar de sjukdomar vi har i vårt samhälle? Per Fectman kommer att gå in på vad en herre som hette Antoine Bechamp hade för teorier kring detta och vad det är som gör att de stämmer bra överens med vad vi kan observera i verkligheten.

När: Söndagen den 20:e mars kl 12.30-16.00

Var: Vi samlas kl 12.30 på busshållplatsen Slättenvägen som ligger i Partille för att att gemensamt gå till lokalen. Kom i tid! Inträde: 100 kr

Efter föredraget går vi till en närliggande restaurang och äter för de som vill.

Arrangör: Föreningen Cui Bono

Hur håller man sig frisk i ett sjukt samhälle?

– ett föredrag av Patrik Holmqvist känd från Radio Cui Bono

Det går upp för allt fler människor att vårt samhälle inte är friskt. Våra så kallade folkvalda politiker står på bästa sändningstid och uppmanar svenska folket att inte krama de som ej genomgått en experimentell medicinsk behandling. En behandling som är konstaterat riskabel. Coronavaccinen har hittills genererat över 90000 anmälningar om biverkningar varav tusentals visat sig vara allvarliga. Långt ifrån alla biverkningar rapporteras och Läkemedelsverket har ännu inte hunnit utreda samtliga. Samtidigt kan det konstateras att enligt Statistiska Centralbyrån så hamnade år 2020, ett år med Covid och utan vaccin, på 13 plats vad gäller total dödlighet jämfört med de senaste 20 åren. Trots dessa fakta så fortsätter medierna med sin skrämselpropaganda vilken får till följd att det införs restriktioner av olika slag som har stor inverkan på människors vardag.

Men vari består roten till det onda? Är det korrumperade politiker, förljugna medier eller kriminella läkemedelsbolag? Eller är problemet djupare än så? Kan det t.o.m. vara så att det finns självklara sanningar i vår värld som i själva verket är lögner som etablerats under decennier? 

Hur fungerar egentligen vårt demokratiska system, media och vetenskap? Hur skapas de pengar som lånas ut till nationer och som utgör vår statsskuld? Hur ska vi förhålla oss till och agera i denna förljugna värld? Dessa frågeställningar och mycket mer kommer Patrik att beröra i detta föredrag.

När: Onsdagen den 9:e februari kl 18.30-21.30

Var: Vi samlas kl 18.30 på Dicksons hus äldreboendes parkering som ligger på Danska vägen 61A i Göteborg för att att gemensamt gå till lokalen. Kom i tid! Inträde: 100 kr i kontanter

Arrangör: Föreningen Cui Bono

Julmingel med Föreningen Cui Bono

Vi tänkte samla ihop till ett julmingel där det finns tillfälle att träffas och umgås med andra som också genomskådat systemets lögner på ett eller annat sätt. Ta tillfället i akt och knyt några nya kontakter, man kan ha så mycket intressantare samtal om världen och hur den fungerar, eller snarare hur den inte fungerar om man kan komma förbi propagandamaskineriets lögner som många runt omkring oss fortfarande tror på just nu. Vi samlas på Muchacho (Vasagatan 5A) från kl 18 fredagen den 10:e december.

Muchacho är din tapas restaurang i Göteborg – mitt i Vasastan!

Hoppas vi ses, Martin för Föreningen Cui Bono

Behövs ett nytt paradigm inom medicinen?

– ett seminarium av Patrik Holmqvist känd från Radio Cui Bono

Louis Pasteur är ett namn som är känt inom medicinen, men långt ifrån alla medicinskt bevandrade har hör talas om Antoine Béchamp.  Béchamp var samtida med Pasteur och de kan sägas ha varit konkurrenter. Pasteur utformade den teori som är det rådande paradigmet inom medicinen idag – infektionsteorin. Mikrober – bakterier och virus, sprids mellan levande varelser och orsakar sjukdom. Béchamp hade en annan teori – Terrängteorin. Enligt denna är inte bakterier själva orsaken vid sjukdom, utan en konsekvens.

Virus är ett begrepp som också ingår i vårt nuvarande medicinska paradigm. Men vilket är det vetenskapliga läget kring dessa? Har man verkligen vetenskapligt bekräftat att virus existerar? Stefan Lanka som doktorerat i virologi, skapade stor uppståndelse 2016 då han i samband med en rättegång lät utföra ett s.k. kontrollexperiment som visade att den metod som man använder inom virologin för att isolera virus inte fungerar. 

Och om det är så att vi har ett felaktigt paradigm inom medicinen, vilka är de faktiska orsakerna till sjukdom? Vad kan vi själva och medicinen i så fall göra för att förebygga, mildra och bota sjukdom?

Patrik Holmqvist har granskat medicin i tio år och håller i detta seminarium.

När: Onsdagen den 24:e november kl 18.30-21.30

Var: Vi samlas kl 18.30 på Vallhamraskolans parkering som ligger på Lärdomsvägen 2 i Sävedalen för att att gemensamt gå till lokalen. Kom i tid! Inträde: 100 kr

Arrangör: Föreningen Cui Bono