De flesta vetenskapsmän idag ställer sig bakom den vetenskapliga metoden vilken innebär att man ställer upp en hypotes och sedan försöker att motbevisa den. Lyckas man inte motbevisa den, håller man tesen som den mest troliga förklaringen till det fenomen man vill beskriva. Kom och lyssna till Patrik Holmqvist från Radio Cui Bono när han presenterar en solsystemsmodell framtagen av Simon Shack som motbevisar den rådande läran.

Under tusentals år ända fram till 1600-talet var i stort sett alla som intresserade sig för astronomi överens om att det var Solen som kretsade kring Jorden och inte tvärt om. Vad få idag känner till är att i många decennier efter den Kopernikanska revolutionen så fortsatte många av dåtidens astronomer att hålla Tycho Brahes solsystemsmodell som den mest troliga då den stämde bäst överens med de observationer man kunde genomföra av himlakropparnas rörelser. Med tiden
har den Kopernikanska solsystemsmodellen blivit vedertagen sanning inom vetenskapen trots att man erkänner officiellt att det fortfarande finns många fenomen den inte kan förklara. Många idag sätter sin tilltro till experter och vetenskapsmän för att forma sin syn på världen och det finns för mycket prestige investerat i vetenskapliga kretsar för att ens kunna tänka tanken att det skulle kunna vara någonting fel med själva grundbulten i de vetenskapliga teorierna.

Den fristående forskaren Simon Shack har ingen koppling till något universitet eller någon högre utbildning och kanske är det just därför han som sanningssökare kunnat ställa upp hypotesen ”kanske hade Tycho Brahe nästan rätt ändå” och börjat sitt sökande efter den felande länken som dåtidens astronomer brottats med. Idag känner han sig tämligen säker på att han har hittat den och i sin bok ”The Tychos – Our Geoaxial Binary System” (2018, en ny omarbetad utgåva efter fem års fortsatta studier är på väg) har han tagit upp stafettpinnen efter Tycho Brahe och visar bortom allt rimligt tvivel att Kopernikus hade fel och att Brahe hade nästan rätt.


När: Söndag den 11 juni kl 12:00 – 14:30
Plats: I Stockholm Huddinge, meddelas till anmälda senast 10 juni
Inträde: 250 kr • (150 kr för de som inte kan betala fullt pris) • Inklusive fika
Anmälan till: tapstudio62@gmail.com senast torsdag 8 juni
Anmälningsavgift: 100 kr • Rest. belopp vid ankomst, gärna kontant
Swish: 073-092 57 17 • Bankgiro: 562-8193 (Betinamo)
Allt överskott från föredraget går till Simon Shack och hans fortsatta forskning.