-Ett föredrag av Håkan Englund

Sex år efter det s.k. terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017 är det fortfarande en liten minoritet som känner till att det hela var ett skådespel – ännu en psykologisk operation med syftet att fungera som katalysator vid styrning av massorna enligt härskarnas förslavande agendor. De i den rådande makthegemonin har sedan urminnes tider varit extremt framgångsrika med att kontrollera precis allt i våra liv, inklusive våra tankar, men de målar samtidigt med ganska stora och fräcka penseldrag. När dokumentationen för Terrordådet i Stockholm 2017 gås igenom och synas i detalj, framkommer mängder av motsägelser, orimligheter och missförhållanden som är enkla att peka ut. Det är nu vår gemensamma uppgift att hitta metoder för att på ett så professionellt sätt som möjligt nå ut med information om denna bluff till viktiga noder/spelare i samhällsbygget.

I detta föredrag får publiken under tre timmar (två pauser) följa med in på djupet i en absurd historia, och via videor, ljudupptagningar, text och bild, träffa uppsättningens aktörer.

När: Söndagen den 23:e april 2023 kl 12:30-16:30

Var: Vi samlas vid Oves Gatukök Göteborgsvägen 36, Sävedalen(Göteborg) kl 12.30 för att gemensamt promenera till föreläsningslokalen, kom i tid!

Inträde: 150 kr

Arrangör: Föreningen Cui Bono