-ett föredrag med Simon Shack och Patrik Holmqvist

Den oberoende forskaren Simon Shack kommer till Stockholm och Göteborg för att presentera den 2:a kraftigt omarbetade upplagan av boken som har uppslukat honom under de senaste 10 åren – “The TYCHOS, Our Geoaxial Binary System” – en solsystemsmodell som motbevisar den rådande läran.

 Under tusentals år ända fram till 1600-talet var i stort sett alla som intresserade sig för astronomi överens om att det var Solen som kretsade kring Jorden och inte tvärt om. Vad få idag känner till är att i många decennier efter den Kopernikanska revolutionen fortsatte många av dåtidens astronomer att hålla Tycho Brahes solsystemsmodell som den mest troliga då den stämde bäst överens med de observationer man kunde genomföra av himlakropparnas rörelser.

 Med tiden har den Kopernikanska solsystemsmodellen blivit vedertagen sanning inom vetenskapen trots att man erkänner officiellt att det fortfarande finns många fenomen som den inte kan förklara. Många idag sätter sin tilltro till experter och vetenskapsmän för att forma sin syn på världen och det finns för mycket prestige investerat i vetenskapliga kretsar för att ens kunna tänka tanken att det skulle kunna vara någonting fel med själva grundbulten i de vetenskapliga teorierna.

 Simon Shack har vid sin sida Patrik Holmqvist, som under resans gång arbetat tätt tillsammans med Simon och utvecklat en datormodell – The Tychosium 3D simulator – som ett verktyg åt honom för att testa koncept och att bestämma parametrarna i systemet.

Föredraget kommer innehålla pauser så att det finns tillfälle för mingel och att köpa Tychosbokens andra upplaga av vilken det kommer finnas ett begränsat antal till försäljning. En frågestund kommer också att hållas på slutet. Detta är ett tillfälle som du inte bör missa. Ta med dig en vän som är intresserad av astronomi! ”Be there – or be a heliocentrist.”

www.tychos.space

Info om föreläsningen i Stockholm:

Tid: Fredagen den 8 mars 2024 kl 18:00 – 21:30
Pris: 200 kr, varav anmälningsavgift 100 kr (betalas i samband med anmälan)
Anmälan till: tapstudio62@gmail.com senast onsdag den 6 mars

https://www.tapstudio62.com/tychos-bokrelease.html

Info om föreläsningen i Göteborg

Tid: Söndagen den 10:e mars 2024 kl 12:30-17:00

Var: På grund av att Föreningen Cui Bono vid ett flertal tillfällen efter påtryckningar fått lokaler avbokade vid offentliga evenemang är vi tvungna att ha en samlingsplats så vi samlas vid Oves Gatukök Göteborgsvägen 36, Sävedalen(Göteborg) kl 12.30 där adressen till föredraget kommer att avslöjas. Kom i tid! Vid frågor maila kontakt@foreningencuibono.se

Inträde: 200 kr i kontanter (Ingen föranmälan behövs)

Efter föredraget finns möjlighet till att mingla vidare genom att följa med och äta en bit mat på en närliggande restaurang.

Arrangör: Föreningen Cui Bono