Cui Bono Presenterar en
Föreläsning med Niels Harrit:
Byggnad 7 – kollapsen media vill glömma

Niels Harrit, professor emeritus i kemi vid Köpenhams universitet håller nu sin uppdaterade föreläsning om vad som dolde sig i dammet efter kollapserna av World Trade Center-byggnaderna. Föreläsningen har ett särskilt fokus på Byggnad 7, den ofta glömda tredje byggnaden som också kollapsade på eftermiddagen den elfte september 2001. Byggnad 7 träffades aldrig av något flygplan och enligt den officiella teorin så orsakades kollapsen av en vanlig kontorsbrand. Byggnaden rasade i en hastighet nära fritt fall.

Harrit har i tillsammans med flera forskare från USA analyserat damm från WTC1, 2 och 7 och har där hittat oreagerat termitiskt material som fungerar som antändare för andra sprängmedel. Kvällens presentation går grundligt igenom händelseförloppet den elfte september och de vetenskapligt verifierbara fakta man har fått fram och detta jämförs med det förlopp som presenterats i den officiella rapporten av NIST (National Institute of Standards and Technology).

Efter föreläsningen finns det tid för frågor och diskussion med Niels Harrit.

23 November 18:30
TR-Huset
Storgatan 3, Göteborg
Inträde: 100 kr
Föreningen Cui Bono

.

Här är en bra dokumentär där Niels Harrit berättar en del om sitt arbete och sina insikter kring 11:e september 2001.

Många människor världen över ifrågasätter den officiella förklaringen för vad som hände i USA för 10 år sedan. Även i Danmark finns det många som anser att den fullständiga sanningen inte har kommit fram. I denna dokumentär får du möjlighet för att möta en rad av dessa människor: Hör arkitekten Jan Utzon, folketingsmedlemmen Benny Engelbrecht, lektor Niels Harrit, journalisten Tommy Hansen, flygkapten Niels Studstrup och konstnären Jacob Fuglsang, berätta om deras egen skepsis, och hör varför det är så viktigt att ta denna skepsis på allvar.