CategoryFöredrag

Hur vår värld formats av Babylonisk mysteriereligion

– ett föredrag av Zakleo Se Bumbar

Genom alla tider har grupperingar av människor velat styra andra grupperingar av människor och ett sedan länge beprövat sätt att göra detta på är att skapa ett trossystem där utövarna under förevändning att de blir upplysta och allvetande leds in i ett sammelsurium av motsägelser och lögner långt ifrån logik, rationellt tänkande och sunt förnuft.

Youtubefenomenet Zakleo Se Bumbar har länge genom egna studier forskat kring hur vår värld formats till vad den är idag och kommer under detta föredrag att visa åhörarna att det finns tydliga tecken på att uråldrig Babylonisk mysteriereligion fortfarande är verksam genom globala maktutövande fenomen som bland annat Vatikanen, sionismen, frimureriet, New Age och WHO.

När: Söndagen den 22:e november kl 14:30-17:00 (inklusive en mingelpaus och frågestund). Efter föredraget från ca kl 19.00 blir det mingel på Ölstugan Tullen i Johanneberg (Utlandagatan 14) för den som vill.

Var: Vi samlas på Marklandsgatan (vid huset på Källegårdsvägen 1) kl 14.30 där instruktioner kommer att ges till var föredraget hålls.

Inträde: 100kr i kontanter

Arrangör: Föreningen Cui Bono

Om “olämpliga” ämnen – Ett föredrag med författaren Jüri Lina

I början av kvällen kommer Jüri Lina att berätta om de enkla ämnen som eliminerar ALLA slags VIRUS och bakterier. Han berättar också hur man planerade denna s k pandemi och vad syftet är med det som sker idag.

Även den verkliga anledningen för att tvinga oss att bära munskydd kommer han att förklara. Virusets väsen förklaras och de omständigheter varför och hur det uppstår.

Han berättar även vad som hände med de forna sumererna och avslöjar också vad Sveriges krigföring i Medelhavet på 1700-talet handlade om. I början av 1800-talet kom också USA in i bilden som allierad och stred på Sveriges sida. Hur det gick, får ni veta under denna afton! Vilken stor nation som slutgiltigt kunde stoppa de giriga piraternas härjningar och deras grymma slavhandel kring Europas kuster, kommer också att avslöjas.

Slutligen berättas det om den pågående ryska sociala katastrofen och Joe Bidens vidriga hemligheter, som traditionella medier tiger om.

Frågor som rör Estonias förlisning och dess mörkläggning kommer också att beröras under kvällen! Efter föredraget finns också möjlighet till frågestund med författaren!

Böcker, skivor och filmer kommer att säljas under pausen. Det är kontanter som gäller. Föredraget avrundas med frågestund. Varmt välkomna till detta underjordiska föredrag! Alternativa böcker och filmer finns att köpa!

Tidpunkt: Onsdagen, den 11 november 2020, klockan 19.00-21.30

Entre: 130 kr.

Obs! Plats och adress meddelas via epost till föranmälda deltagare! Föranmälan görs till: filmvisning@protonmail.com

Hälsokonspirationen

– ett föredrag av Patrik känd från Radio Cui Bono

I takt med att det moderna samhället har vuxit fram har även antalet olika åkommor som människor lider av ökat markant. Läkemedelsindustrin har i mångas ögon klivit in som en räddare i nöden och har tagit fram någon form av mirakelpiller eller kur till de sjukdomar som människor lider av. Det som många dock inte tänker på är att också läkemedelsföretagen är vinstdrivande företag. Det finns alltså inget ekonomiskt incitament till att bota några sjukdomar, utan livslång medicinering är lika med en trogen kund och en säker inkomst under lång tid framöver.

Den som läser bipacksedeln till ett valfritt läkemedel framtaget av Big Pharma kommer att lära sig mycket. I många fall listas där biverkningar som i sig kan vara mycket värre än själva sjukdomen de ska bota. Big Pharma har dessutom tagit fram läkemedel till dessa biverkningar och på så sätt får de in många människor i en allt mer eskalerande läkemedelskonsumtion.

Hur kan det ha blivit så här? Är det ett ärligt misstag eller en medveten och ondskefull agenda som genomdrivs?

Patrik har granskat medicin- och hälsovetenskap i tio år och kommer under detta föredrag att undersöka vilket vetenskapligt stöd som finns för de grundläggande medicinska paradigmen inom västerländsk medicin av idag.

När: Söndagen den 18:e oktober kl 13:00-16:30 (inklusive en mingelpaus och frågestund). Efter föredraget från ca kl 17.00 blir det mingel på Ölstugan Tullen i Johanneberg (Utlandagatan 14) för den som vill.

Var: Vi samlas utanför Klätterlabbet kl 13.00 som ligger i Kopparbunkern på Elektrovägen 1 i Göteborg för att gemensamt gå till lokalen

Inträde: 100 kr

Arrangör: Föreningen Cui Bono

The Tychos – Vårt geoaxiala binära solsystem

– Ett föredrag med Simon Shack och Patrik Holmqvist

De flesta vetenskapsmän idag ställer sig bakom den vetenskapliga metoden vilken innebär att man ställer upp en hypotes och sedan försöker att motbevisa den. Lyckas man inte motbevisa den så håller man tesen som den mest troliga förklaringen till det fenomen man vill beskriva.

Under tusentals år ända fram till 1600-talet var i stort sett alla som intresserade sig för astronomi överens om att det var Solen som kretsade kring Jorden och inte tvärt om. Vad få idag känner till är att i många decennier efter den Kopernikanska revolutionen så fortsatte många av dåtidens astronomer att hålla Tycho Brahes solsystemsmodell som den mest troliga då den stämde bäst överens med de observationer man kunde genomföra av himlakropparnas rörelser. Med tiden har den Kopernikanska solsystemsmodellen blivit vedertagen sanning inom vetenskapen trots att man erkänner officiellt att det fortfarande finns många fenomen den inte kan förklara. Många idag sätter sin tilltro till experter och vetenskapsmän för att forma sin syn på världen och det finns för mycket prestige investerat i vetenskapliga kretsar för att ens kunna tänka tanken att det skulle kunna vara någonting fel med själva grundbulten i de vetenskapliga teorierna.

Simon Shack har ingen koppling till något universitet eller någon högre utbildning och kanske är det just därför han som sanningssökare kunnat ställa upp hypotesen ”kanske hade Tycho Brahe nästan rätt ändå” och börjat sitt sökande efter den felande länken som dåtidens astronomer brottats med. Idag känner han sig tämligen säker på att han har hittat den och i sin bok ”The Tychos our geoaxial binary system” har han tagit upp stafettpinnen efter Tycho Brahe och visar bortom allt rimligt tvivel att Kopernikus hade fel och att Tycho Brahe hade nästan rätt.

När: Onsdagen den 12:e augusti kl 18.45-22.00

Var: Vi samlas på utanför Klätterlabbet kl 18.45 som ligger i Kopparbunkern på Elektrovägen 1 att gemensamt gå till lokalen

Inträde: 100 kr

Arrangör: Föreningen Cui Bono

Föredraget med Linda Karlström ej inställt ännu!

Föreningen Cui Bono jobbar på en lösning för att rädda föredraget med Linda Karlström där vi idag åter igen verkar stå utan lokal på grund av den eskalerande åsiktscensuren i Sverige idag. Vi kommer att lägga ut information om vad som händer på denna hemsida så håll utkik här och registrera er gärna på vår mailinglista till höger så att ni inte missar några utskick. Medan ni väntar på besked så kan ni titta igenom de föredrag som makteliten vill tysta ner på vår Youtube, Brighteon eller Bitchutesida som ni hittar till höger på denna hemsida. Vi har även en Radio Podcast där vi berättar på vilket sätt media ljuger för er på en daglig basis.

John Swinton som för en tid var chefredaktör på New York Times, sägs vid en bankett år 1880 ha sagt.

“Det finns ingenting, vid den här tidpunkten i historien, som kan kallas en oberoende press. Ni vet det, och jag vet det.


Ingen av er vågar skriva era uppriktiga åsikter, och om ni skulle göra det, så skulle ni redan innan veta att det aldrig skulle tryckas. Jag får betalt varje vecka för att hålla mina uppriktiga åsikter borta från tidningen jag tillhör. Andra bland er får betalt liknande summor för liknande saker, och om någon av er skulle vara dåraktiga nog att skriva era uppriktiga åsikter, skulle ni hamna på gatan, sökandes efter ett nytt jobb. Om jag tillät mina uppriktiga åsikter att dyka upp i ett nummer av min tidning, skulle jag inom 24 timmar vara utan sysselsättning.

Journalistens uppdrag är att förstöra sanningen, att blåljuga, att förvrida, att demonisera, att fjäska vid Mammons fötter, att sälja sitt land för sitt dagliga bröd. Ni vet det, och jag vet det, och vad är det för vansinne att skåla för oberoende press?

Vi är verktyg och slavar för rika män bakom scenen. Vi är marionettdockor; de drar i trådarna och vi dansar. Vår talang, våra möjligheter och våra liv tillhör andra män. Vi är intellektuella prostituerade.”

Enligt historien hade en person, som varken kände pressen eller Swinton, höjt sitt glas till en skål för den oberoende pressen. John Swinton levererade då ovanstående tirad, som idag, mer än hundra år senare är högst aktuell.