Det visar sig att WHO och IAEA har ett nära samarbete där IAEA kan lägga in veto när de tycker att WHO lägger pengar på forskning som inte är i linje med IAEAs verksamhet.

Toxic link: the WHO and the IAEA

EU och EPA (Environmental Protection Agency) har nu höjt riskvärdena för tillåtna strålningsdoser för importerade matvaror, ungefär som man gjorde efter Tjernobyl.

Perception Management: How \’acceptable levels\’ of radiation are adjusted to make us think everything is A-OK

Myndigheter världen över tar till udda åtgärder för att hantera kärnkraftsolyckor, man höjer strålningsdoser och stänger ner mätstationer som visar för höga mätvärden av strålning…

Some Radiation-Tracking Air Monitors May Not Be Working Properly, EPA Says

Government Responds to Nuclear Accident by Trying to Raise Acceptable Radiation Levels and Pretending that Radiation is Good For Us