Vilka tjänar på kriget mot Libyen?

Tydligen finns det inte bara olja i Libyen utan vatten också. Nubian Sandstone Aquifer innehåller stora mängder färskvatten och med tanke på att världens tre stora vattenbolag redan sitter på 40% av jordens vatten så är de säkert intresserade av att öka den procentsatsen.

There\’s no business like war business