I Bahrain, där ca 60-70% av de 700 000 invånarna är shiamuslimer, har folket en längre tid utryck sitt missnöje med kung Hamad. Fredliga demonstrationer, med upp till 200 000- 300 000 deltagare, har skrämt upp landets sunnielit rejält och sedan mitten av mars har landet tagits över av trupper från Saudiarabien för att skydda landets ledning.

Martial law råder och demonstranter straffas hårt. Detta har lett till ett 30-tal döda och ett stort antal skadade som attackeras på sjukhus och förts bort. Flera fall finns där man fört bort sjuka som sedan torterats, dödats och vars organ man stulit. Man har även angripit sjukhuspersonal för att skrämma dem och läkare har arresterats under pågående operationer.

Två diplomatiska källor vid FN har bekräftat att USA:s utrikesminister Hillary Clinton gav sitt ok till Saudiarabien att invardera Bahrain i utbyte mot deras röst i FN för upprättandet av en flygfri zon över Libyen.

Bahrain: Claims of Civilian Killings, Disappearances, Torture, Chemical Warfare Agents and Organ Theft From Victims of State Violence