Utarmat uran har använts i f.d Jugoslavien, i Irak, i Somalia. Varför sluta…

Halveringstid; 4 miljarder år.