De ”påvert utrustade rebellerna” som Aftonbladet så bedrägligt beskriver rebellerna i östra Libyen och då framförallt i Benghazi, verkar ha starka kopplingar till Al Qaeda. En intressant liten detalj man utelämnar i massmedia.

Libya: the West and al-Qaeda on the same side

Libyan rebellion has radical Islamist fervor: Benghazi link to Islamic militancy:U.S. Military Document Reveals

Obama har återigen sidosteppat den amerikanska kongressen och USA är i ännu ett krig. Denna gång på uppdrag av FN. Han behöver inte ens utropa marshall law, det är ett defaultläge i USA idag.

Webster Tarpley ger sin syn på saken:

Obama’s Bay of Pigs in Libya: Imperialist Aggression Shreds UN Charter