Försvaret vill utöka antalet övningsdagar i Göteborgs södra skärgård från 25 till 115 dagar.

Man beräknar att man kommer att använda 1,3 miljoner skott som med sitt blyinnehåll kommer att påverka miljön. Samtidigt uppmanas vanliga människor att använda miljövänlig bottenfärg till sina båtar…

Dessutom, sedan när är vi medlemmar i Nato?

Göteborgs Posten:

1.574421-nato-kan-ova-i-skargarden