En av förändringarna iom undertecknandet av Lissabonfördraget är att Europeiska Unionen numera har status som en juridisk person. Detta innebär att EU kan ingå och teckna internationella avtal på medlemsländernas vägnar och kan på detta sätt agera som en stat.

Med konstitutionen blir makten inom EU alltmer centraliserad

EU draws up plans to establish itself as \’world power\’

The Legal Personality of the European Union