Om olja är ett fossilt bränsle, och därför en ändlig resurs, kommer den ta slut och på så sätt tvinga vårt samhälle till omfattande förändringar. Detta ”scenario” går idag under benämningen Peak Oil och begreppet används frekvent som något oundvikligt som vi står inför.

Men tänk om Peak Oil är ännu en imaginär konstruktion framtagen för att kunna påverka prissättning av olja och användas som ett verktyg i globalisternas händer bl.a i deras krig mot CO2.

Tänk om olja klassades som ett fossilt bränsle 1892, av vetenskapsmän finansierade av John. D Rockefeller. Hur pass pålitlig känns den teorin då? För påståendet att olja är fossila kvarlämningar är just inget annat än en ett påstående, en teori. Precis som teorin om att olja är abiotisk.

The Peak Oil Theory Story

F. William Engdahl:

War and \”Peak Oil\” Confessions of an ‘ex’ Peak Oil believer