– ett seminarium av Patrik Holmqvist känd från Radio Cui Bono

Louis Pasteur är ett namn som är känt inom medicinen, men långt ifrån alla medicinskt bevandrade har hör talas om Antoine Béchamp.  Béchamp var samtida med Pasteur och de kan sägas ha varit konkurrenter. Pasteur utformade den teori som är det rådande paradigmet inom medicinen idag – infektionsteorin. Mikrober – bakterier och virus, sprids mellan levande varelser och orsakar sjukdom. Béchamp hade en annan teori – Terrängteorin. Enligt denna är inte bakterier själva orsaken vid sjukdom, utan en konsekvens.

Virus är ett begrepp som också ingår i vårt nuvarande medicinska paradigm. Men vilket är det vetenskapliga läget kring dessa? Har man verkligen vetenskapligt bekräftat att virus existerar? Stefan Lanka som doktorerat i virologi, skapade stor uppståndelse 2016 då han i samband med en rättegång lät utföra ett s.k. kontrollexperiment som visade att den metod som man använder inom virologin för att isolera virus inte fungerar. 

Och om det är så att vi har ett felaktigt paradigm inom medicinen, vilka är de faktiska orsakerna till sjukdom? Vad kan vi själva och medicinen i så fall göra för att förebygga, mildra och bota sjukdom?

Patrik Holmqvist har granskat medicin i tio år och håller i detta seminarium.

När: Onsdagen den 24:e november kl 18.30-21.30

Var: Vi samlas kl 18.30 på Vallhamraskolans parkering som ligger på Lärdomsvägen 2 i Sävedalen för att att gemensamt gå till lokalen. Kom i tid! Inträde: 100 kr

Arrangör: Föreningen Cui Bono