-ett föredrag med Lasse Wilhelmson

Förfallet av Sverige har de senaste åren gått i expressfart. Alla kan se det varje dag när de går utanför sin ytterdörr, men likväl fortsätter makthavarna att hävda att allt är som det ska och bara vi höjer dosen av den medicin som lett oss till den punkt vi är idag, så kommer allt att ordna sig till slut. De som vill belysa problemen och dess bakomliggande orsaker stämplas med epitet och förtalas då makthavarna vet att de inte har en chans i en saklig och ärlig debatt.

Vilka organisationer och intressen ligger bakom Globalisterna mot bakgrund av deras historia, framväxt och planer? Finns det olika fraktioner och motsättningar dem emellan när det gäller metoder, tidsperspektiv och mål? Vilka är de viktigaste spelarna, deras lakejer och relation till Den djupa staten? På vad sätt återspeglas detta i Sverige?

Det är svåra frågor med delvis dolda agendor och deltagare får gärna bistå med synpunkter. Lasses två böcker kommer att finnas till försäljning.

Då föreningen den senaste tiden blivit utsatt för ett flera sena lokalavbokningar till följd av tips från åsiktspolisen Expo så kommer vi denna gång att ses vid nedanstående samlingspunkt.

Söndagen den 3:e februari kl 12:30-16:00 (inklusive lunchpaus).

Mat kan förbeställas i anslutning till den efterföljande diskussionen.

Vi samlas kl 12.30 vid Oves Gatukök, Göteborgsvägen 36, Sävedalen/Göteborg och går gemensamt till föreläsningslokalen, kom i tid!

Inträde: 100 kr