Ända sedan urminnes tider har den verkliga makten legat i konsten att kontrollera den stora massans sinnen. Med televisionens inträde i var mans hem öppnades nya möjligheter till psykologisk påverkan som tidigare aldrig skådats. Med tiden har metoderna förfinats och det är med den senaste tekniken svårt att se skillnad på vad som är verkligt och vad som skapats i en studio. Simon Shack är en av Internets främsta analytiker av det bild och videomaterial som presenterats för oss av stora världshändelser och där många redan tagit plats i våra historieböcker som vedertagen fakta. Simon kommer under föredraget att belysa många av de oegentligheter som finns i det offentligt presenterade bild och videomaterialet kring världshändelsen 9/11 och även presentera sin hypotes om vad som egentligen hände i New York den aktuella dagen.

För att få ut så mycket som möjligt av dagen rekommenderas gästerna att inför föredraget själva studera Simon Shacks hemsida www.septemberclues.info. Föredraget kommer att hållas på svenska. Välkomna!

Söndagen den 18 juni kl 13:00-16:00 + frågestund

Bjurslättskolans Aula, Konvaljegatan 8, Göteborg

Inträde: 100 kr

Arrangör: Föreningen Cui Bono