Ingemar Wärnström kommer att hålla en föreläsning
baserad på boken Långsamt vaknar vi upp, och
ser vilka som styr vår värld.

Ingemar kommer under denna föreläsning att berätta hur vi manipuleras och utnyttjas av en liten global elit som äger större delen av all världens banker och media. Via dessa kontrollorgan manipulerar och förbereder de den stora massan till att välkomna den Nya Världsordning som de förberett sedan länge. När alla processer och interaktioner mellan människor är färdigdigitaliserade och spårbara i enorma databaser kommer de att ha den totala makten över världens befolkning vilket är deras slutmål. Ingemar kommer under detta föredrag att berätta om de omvälvande saker som de genomför i det fördolda för att uppnå detta mål.

Söndagen den 12 juni kl 13:00-16:00
TR-huset, Storgatan 3, Göteborg (vid Haga- och Smyrnakyrkan)
Inträde: 80 kr
Fika serveras för en billig penning.

Arrangör: Föreningen Cui Bono

https://www.facebook.com/events/136020776808947/