Influensavaccinet Pandemrix ska inte längre rekommenderas till barn under 18 år enligt Socalstyrelsen. Den rekommendationen bygger på Läkemedelsverkets ändrade riskbedömning av vaccinet. Verket baserar sin nya bedömning på ett misstänkt samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi. Frågan är nu: Vem tar ansvar för de 81 människor, varav 69 är under 20 år, som fram till den 25 mars har drabbats av narkolepsi?

Källa: http://www.ne.se/notis/pandemrixrisk/28523