Egyptens interimsregering har utfärdat ett dekret som påbjuder fängelsestraff i ett år och böter upp till en halv miljon pund om medborgare deltar i demonstrationer eller strejker.

Egypt temporary government releases decree criminalizing strikes