Etikett: natur

”Chemtrails” – Hälsoeffekter hos almänheten

Med tanke på hur himlen i Göteborg ser ut väldigt ofta numera tänker jag att denna artikel kan vara av intresse för många.

http://www.davidicke.com/images/stories/April20119/chem_dees.jpg

De senaste tio åren, genom forskning och vittnesmål från många människor, har det blivit uppenbart att de aluminium och bariumsalt-blandningar, polymera fibrer, kemiska och biologiska gifter som sprayas i atmosfären är direkt eller indirekt resulterande i hälsoproblem som ökar i världen.

Dessa giftiga partiklar absorberas snabbt via andning och/eller mag-tarmsystemet, och sätter sig i lungor, muskler och skelett.

Denna illegala sprayning orsakar en miljö i atmosfären och på marken som är skadlig för människor och djur men gynnsam för hälsovådliga mögelsvampar.

Här är en lista med hälsoproblem rapporterade av privatpersoner och ”chemtrail”-forskare.

 

 

On vous trompe et on vous ment Union Dunlevy
On vous trompe et on vous ment Katkam Union Dunlevy Barclay St by Denman

 

Här har jag skrivit lite om chemtrails en dag i Västra Götaland:
http://www.myspace.com/evilgrill/blog/542680926

 

Förbjud mobiltelefoner och trådlösa nätverk i skolorna, rekommenderar Europarådet.

Förbjud mobiltelefoner och trådlösa nätverk i skolorna, rekommenderar Europarådet.

Mobiltelefoner och datorer med trådlös internetuppkoppling utgör en risk för människors hälsa och bör förbjudas från skolor, enligt ett beslut i Europarådet i Strasbourg.

Miljöutskottet lägger i en ny rapport fram bevis för att mobilstrålning har ”potentiellt skadliga” effekter på människor. Omedelbara åtgärder krävs därför för att skydda barnen.

I rapporten framhåller utskottet att det är viktigt att undvika att upprepa de misstag som gjordes när ansvariga tjänstemän var för långsamma att erkänna farorna med asbest, rökning och bly i bensin.

I rapporten betonas också de potentiella hälsoriskerna med trådlösa telefoner och trådlöst Internet som bygger på liknande teknik och som ofta används i de svenska hemmen.

Forskning har visat att den elektromagnetiska strålningen från trådlösa enheter kan orsaka cancer och påverka hjärnans utveckling.

Utskottet drog slutsatsen att medlemsstaterna bör

• Sänka gränsvärdet kraftfullt in för långvarig exponering för mikrovågor av den typ som avges av mobiltelefonmaster och trådlöst Internet: Initialt till 1 mW/m2 och på medellång sikt till 0,1 mW/m2.

• Införa tydlig märkning på produkter med angivning av utsänd strålningsnivå och hälsorisker

• Förbjuda mobiltelefoner och trådlösa nätverk i klassrum och skolor;

• Lansera informationskampanjer riktade till barn och ungdomar om riskerna;

• Intensifiera forskning om mindre farliga typer av antenner och mobiltelefoner.

Europarådet, som har 47 medlemsländer och med säte i Strasbourg, kan inte tvinga sin vilja på regeringarna, men är mycket inflytelserik i det politiska beslutsfattandet och har ofta sett sina beslut antas genom konventioner och avtal.

Ett förslag till resolution – uppmana regeringar att ”vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält” från mobiltelefoner och liknande enheter, inklusive förbudet i skolorna – antogs enhälligt av organisationens utskott för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor .

Utskottet består av 84 parlamentariker och politiker från medlemsstaterna, och dess vice ordförande är Sir Prescott, före detta vice premiärminister i Storbritannien. Dess medlemmar har gått igenom den senaste forskningen om effekterna av elektromagnetiska fält och tog nyligen del av bevisning från experter innan de drog sina slutsatser.

Utskottets förslag till resolution kommer nu inom kort att läggas fram för omröstning i Europarådets parlament för godkännande.

Europarådets rapport

 

Skrivet av: Mona Nilsson | 16 maj, 2011 (detta är en kopia på hennes inlägg, originalet finns här)

BP och Shell i samtal med engelska regeringen om hur Iraks olja skulle delas redan 2002…

Oj då! Det var nog aldrig tänkt att de här dokumenten skulle se dagens ljus…

Det visar sig att BP och Shell hade flera möten med representanter och ministrar i Labourregeringen redan 2002. Ett år innan invasionen av Irak. De måste ha anlitat samma spåtant som Tony Blair.

Blair har tidigare konfronterats med uppgifterna om att företrädare för hans regering i hemliga möten kommit överens med dessa oljejättar om hur man skulle arbeta för att säkerställa deras bit av oljekakan. Han avfärdade då dessa konspirationstorier som varandes absurda.

Visst Tony… Måhända absurda. Men absolut inte osanna…

Secret memos expose link between oil firms and invasion of Iraq