Authormoriquenta

Jüri Lina stoppad från att hålla föredrag i Växjö

Författaren och föredragshållaren Jüri Lina stoppades från att hålla ett föredrag den 14 mars i Växjö av lokaluthyraren efter påtryckningar från tidningen Expo.

Källa: http://expo.se/2011/iogt-nto-stoppade-antisemitisk-forelasning_3822.html

EU på väg att förbjuda örtmediciner

Den 30 april i år är det tänkt att Traditional Herbal Medicinal Products Directive (THMPD), Directive 2004/24/EC, ska träda i kraft i EU. Enligt Alliance for Natural Health International kommer detta troligen att innebära att den stora majoriteten av de örtmediciner, som exempelvis används inom traditionell kinesisk och ayurvedisk medicin, kommer att bli olagliga.

Om du vill göra en sista ansträngning att ändra på detta, så finns det två petitioner du kan skriva under här:

… samt donationer att lämna till Alliance for Natural Health International, som just nu planerar en juridisk process för att stoppa detta direktiv, här:

http://www.youtube.com/watch?v=YzmFzO2gAng