-Ett föredrag av Jüri Lina

Detta föredrag är förmodligen den mest omskakande Jüri Lina någonsin har hållit. Det är också ett test för publiken att se i vilken utsträckning kognitiv dissonans mellan verklighet och frimurarnas fräcka lögner kan förekomma. Verkligheten utgår från naturlagarna och bekräftar fysiska möjligheter. Mytbildningen hindrar oss att uppfatta verkligheten som den är. Åhörarna blir medvetna om fakta som de knappast visste att sådana fanns, eftersom vissa uppgifter är mycket väl dolda.

Under kvällen blir det uppenbart att frimurarna med hjälp av sina ideologiska hantlangare som socialister och liberaler effektivt har tjänat deras grå eminens – storkapitalet. Genom att utnyttja demokratibegreppet har man övergått till socialliberalt tyranni, en kakistokrati, där medelmåttor och obegåvade har företräde. Begåvade individer som vill tjäna för folket är uteslutna från gemenskapen. Nikola Tesla är bara ett av de tragiska exemplen. Onda varelser som framträder som ljusets änglar har framgångsrikt förkastat skönhet och godhet. Frimurarna har förlöjligat alla fenomen, som de kallar oförklarliga, eftersom dessa vidgar förståelsen för livets gåtor. Man har låtit förtiga alla fakta som gynnar den andliga utvecklingen och utgår från principen att utan kunskap om den verkliga historien kan man inte bygga upp en vettig framtid. Att känna till vår dolda historia skulle förbättra våra liv. Det är därför allmänheten inte får reda på någonting om verkligheten. De som vill ge kunskap om livsviktiga uppgifter blir förtalade och stoppade. Förstörelsen av nationalstaten är ett av de viktigaste målen för frimurarna och deras hantlangare. Naturligtvis uppmärksammas de händelser och omständigheter som hotar den svenska nationen, vilket också har förtigits. Jüri Lina lämnar dessutom hälsorelaterade uppgifter som medvetet döljs, däribland information om medicinsk behandling med råjuice.

VARNING! Om du har lyssnat på alla verifierade fakta om de mest fräcka bedrägerierna, finns det en risk att din nuvarande världsbild rämnar. Faran för kognitiv dissonans är uppenbar.

Varmt välkomna!

Plats: I Göteborg, skicka ett mail till filmvisning@protonmail.com och skriv att ni vill gå på föredraget så får ni reda på exakt plats när det närmar sig.

Torsdagen, den 17 oktober 2019 klockan 19.

Entré: 120 kr

Fika, böcker, tidningar, filmer m m kommer att finnas till försäljning! Kom i god tid för att säkra din plats!