Länge har nyheter varit något som kräver en större organisation för att förmedla men i och med Internets spridning och den totala likriktningen och förljugenheten hos den äldre, etablerade median så har en nisch skapats för alternativa nyhetskanaler. Torbjörn Sassersson fyller just en sådan nisch och kommer att föreläsa om sina sedan starten införskaffade kunskaper om mediakritik, propagandans utformning hos traditionella medier samt erfarenheter av hur tankespolisorgan som Vetenskap och Folkbildning och andra liknande organisationer arbetar för att sätta käppar i hjulet för honom, men även andra som tänker utanför den tillåtna boxen.

Torbjörn Sassersson är nyhetsredaktör på Newsvoice www.newsvoice.se vilken är en nätbaserad alternativ nyhetstidning som fokuserar på att skapa debatt som leder till förändring och nytänkande.

Söndagen den 7 maj kl 13:00-16:00

Frölundaskolans Aula, Positivgatan 3, Västra Frölunda

Inträde: 100 kr

Varmt välkomna