Etikett: miljö

Stoppa GMO, Stoppa Chemtrails, eller jag kallar folket ut på gatorna

 


Serbiens Nikola Aleksic till President Tadic:
Stoppa GMO, Stoppa Chemtrails, eller jag kallar det Serbiska folket ut på gatorna.

 

http://www.youtube.com/watch?v=2WwjyY3F1a4

 

I denna video från Serbien, utfärdar Nikola Aleksic, Ledare för den Ekologiska rörelsen av Novi Sad, en allvarlig varning till president Boris Tadic, att stoppa importen av genmanipulerad mat och stoppa den kemiska besprutningen av luften, eller så kommer han personligen kalla det Serbiska folket ut på gatorna.

Aleksic vädjar också till den Serbiska arméen att ”försvara folket och det Serbiska luftrummet”. Till sina landsmän meddelar han att detta är inte tiden att vara fega – ni måste stå upp för era och era barns rättigheter.

Han avslutar sitt tal med att säga: ”Ni kan vara säkra på att jag, Nikola Aleksic, kommer hålla mitt ord, även om priset är mitt liv.”


Serbia’s Nikola Aleksic to President Tadic: Stop GMO, Stop Chemtrails, Or I Will Call the People of Serbia to the Streets

 

”Chemtrails” – Hälsoeffekter hos almänheten

Med tanke på hur himlen i Göteborg ser ut väldigt ofta numera tänker jag att denna artikel kan vara av intresse för många.

http://www.davidicke.com/images/stories/April20119/chem_dees.jpg

De senaste tio åren, genom forskning och vittnesmål från många människor, har det blivit uppenbart att de aluminium och bariumsalt-blandningar, polymera fibrer, kemiska och biologiska gifter som sprayas i atmosfären är direkt eller indirekt resulterande i hälsoproblem som ökar i världen.

Dessa giftiga partiklar absorberas snabbt via andning och/eller mag-tarmsystemet, och sätter sig i lungor, muskler och skelett.

Denna illegala sprayning orsakar en miljö i atmosfären och på marken som är skadlig för människor och djur men gynnsam för hälsovådliga mögelsvampar.

Här är en lista med hälsoproblem rapporterade av privatpersoner och ”chemtrail”-forskare.

 

 

On vous trompe et on vous ment Union Dunlevy
On vous trompe et on vous ment Katkam Union Dunlevy Barclay St by Denman

 

Här har jag skrivit lite om chemtrails en dag i Västra Götaland:
http://www.myspace.com/evilgrill/blog/542680926

 

Förbjud mobiltelefoner och trådlösa nätverk i skolorna, rekommenderar Europarådet.

Förbjud mobiltelefoner och trådlösa nätverk i skolorna, rekommenderar Europarådet.

Mobiltelefoner och datorer med trådlös internetuppkoppling utgör en risk för människors hälsa och bör förbjudas från skolor, enligt ett beslut i Europarådet i Strasbourg.

Miljöutskottet lägger i en ny rapport fram bevis för att mobilstrålning har ”potentiellt skadliga” effekter på människor. Omedelbara åtgärder krävs därför för att skydda barnen.

I rapporten framhåller utskottet att det är viktigt att undvika att upprepa de misstag som gjordes när ansvariga tjänstemän var för långsamma att erkänna farorna med asbest, rökning och bly i bensin.

I rapporten betonas också de potentiella hälsoriskerna med trådlösa telefoner och trådlöst Internet som bygger på liknande teknik och som ofta används i de svenska hemmen.

Forskning har visat att den elektromagnetiska strålningen från trådlösa enheter kan orsaka cancer och påverka hjärnans utveckling.

Utskottet drog slutsatsen att medlemsstaterna bör

• Sänka gränsvärdet kraftfullt in för långvarig exponering för mikrovågor av den typ som avges av mobiltelefonmaster och trådlöst Internet: Initialt till 1 mW/m2 och på medellång sikt till 0,1 mW/m2.

• Införa tydlig märkning på produkter med angivning av utsänd strålningsnivå och hälsorisker

• Förbjuda mobiltelefoner och trådlösa nätverk i klassrum och skolor;

• Lansera informationskampanjer riktade till barn och ungdomar om riskerna;

• Intensifiera forskning om mindre farliga typer av antenner och mobiltelefoner.

Europarådet, som har 47 medlemsländer och med säte i Strasbourg, kan inte tvinga sin vilja på regeringarna, men är mycket inflytelserik i det politiska beslutsfattandet och har ofta sett sina beslut antas genom konventioner och avtal.

Ett förslag till resolution – uppmana regeringar att ”vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält” från mobiltelefoner och liknande enheter, inklusive förbudet i skolorna – antogs enhälligt av organisationens utskott för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor .

Utskottet består av 84 parlamentariker och politiker från medlemsstaterna, och dess vice ordförande är Sir Prescott, före detta vice premiärminister i Storbritannien. Dess medlemmar har gått igenom den senaste forskningen om effekterna av elektromagnetiska fält och tog nyligen del av bevisning från experter innan de drog sina slutsatser.

Utskottets förslag till resolution kommer nu inom kort att läggas fram för omröstning i Europarådets parlament för godkännande.

Europarådets rapport

 

Skrivet av: Mona Nilsson | 16 maj, 2011 (detta är en kopia på hennes inlägg, originalet finns här)

The Greens party on Cypria, call for chemtrails to be investigated – CyprusMail

 

 

De gröna på Cypern uppmanar till en utredning av chemtrails 

De gröna på den grekiska delen av Cypern uppmanade 5 april i år landets regering att finansiera en utredning om misstänkt kontaminering orsakad av chemtrails på den cypriotiska himmelen. 

Partiet har också startat en namninsamling i syfte att starta en
grundlig utredning av chemtrail-fenomenet.

”Vi kräver att regeringen håller sitt löfte om att utreda de möjliga konsekvenser chemtrails utsläppta av flygplan som lyfter från de brittiska baserna i kombination med HAARP inom de brittiska baserna av Akrotiri och cypriotiskt luftrum har på medborgarnas hälsa och miljön”, sade partiledaren Ioanna Panayiotou.

Klicka här för att läsa vidare

 

CyprusMail skriver:

”THE GREENS yesterday called for government funding to investigate suspected contamination caused by alleged chemtrails in Cypriot skies.”

”The Greens said the government made a commitment to the House Environment Committee in March 2009 to conduct an in-depth study of these accusations…”

”The technical committee, the Greens added, “dissolved mysteriously” after only a few sessions.”

Läs vidare på:

http://www.cyprus-mail.com/chemtrails/greens-call-chemtrails-be-investigated/20110406