Oidentifierade flygande objekt över London 24e juni 2011

UFOs over London Friday 24th of June, 2011?