Författare: gpt

Medborgarinkomst

Detta är en väldigt intressant tysk dokumentär om medborgarinkomst.

I kort så innebär det att man ska få en medborgar/grund-inkomst som är i en sådan nivå att man kan säga nej till arbete om man vill eller behöver.

Det finns engelsk text men tyvärr så är inte den svenska texten ännu komplett.

 

Om det är någon som vill ha hjälp med att ladda ner filmen på datorn med undertexter så kan jag hjälpa till.

Mycket nöje

 

Klicka här för att se på filmen

Förbjud mobiltelefoner och trådlösa nätverk i skolorna, rekommenderar Europarådet.

Förbjud mobiltelefoner och trådlösa nätverk i skolorna, rekommenderar Europarådet.

Mobiltelefoner och datorer med trådlös internetuppkoppling utgör en risk för människors hälsa och bör förbjudas från skolor, enligt ett beslut i Europarådet i Strasbourg.

Miljöutskottet lägger i en ny rapport fram bevis för att mobilstrålning har ”potentiellt skadliga” effekter på människor. Omedelbara åtgärder krävs därför för att skydda barnen.

I rapporten framhåller utskottet att det är viktigt att undvika att upprepa de misstag som gjordes när ansvariga tjänstemän var för långsamma att erkänna farorna med asbest, rökning och bly i bensin.

I rapporten betonas också de potentiella hälsoriskerna med trådlösa telefoner och trådlöst Internet som bygger på liknande teknik och som ofta används i de svenska hemmen.

Forskning har visat att den elektromagnetiska strålningen från trådlösa enheter kan orsaka cancer och påverka hjärnans utveckling.

Utskottet drog slutsatsen att medlemsstaterna bör

• Sänka gränsvärdet kraftfullt in för långvarig exponering för mikrovågor av den typ som avges av mobiltelefonmaster och trådlöst Internet: Initialt till 1 mW/m2 och på medellång sikt till 0,1 mW/m2.

• Införa tydlig märkning på produkter med angivning av utsänd strålningsnivå och hälsorisker

• Förbjuda mobiltelefoner och trådlösa nätverk i klassrum och skolor;

• Lansera informationskampanjer riktade till barn och ungdomar om riskerna;

• Intensifiera forskning om mindre farliga typer av antenner och mobiltelefoner.

Europarådet, som har 47 medlemsländer och med säte i Strasbourg, kan inte tvinga sin vilja på regeringarna, men är mycket inflytelserik i det politiska beslutsfattandet och har ofta sett sina beslut antas genom konventioner och avtal.

Ett förslag till resolution – uppmana regeringar att ”vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält” från mobiltelefoner och liknande enheter, inklusive förbudet i skolorna – antogs enhälligt av organisationens utskott för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor .

Utskottet består av 84 parlamentariker och politiker från medlemsstaterna, och dess vice ordförande är Sir Prescott, före detta vice premiärminister i Storbritannien. Dess medlemmar har gått igenom den senaste forskningen om effekterna av elektromagnetiska fält och tog nyligen del av bevisning från experter innan de drog sina slutsatser.

Utskottets förslag till resolution kommer nu inom kort att läggas fram för omröstning i Europarådets parlament för godkännande.

Europarådets rapport

 

Skrivet av: Mona Nilsson | 16 maj, 2011 (detta är en kopia på hennes inlägg, originalet finns här)

The Greens party on Cypria, call for chemtrails to be investigated – CyprusMail

 

 

De gröna på Cypern uppmanar till en utredning av chemtrails 

De gröna på den grekiska delen av Cypern uppmanade 5 april i år landets regering att finansiera en utredning om misstänkt kontaminering orsakad av chemtrails på den cypriotiska himmelen. 

Partiet har också startat en namninsamling i syfte att starta en
grundlig utredning av chemtrail-fenomenet.

”Vi kräver att regeringen håller sitt löfte om att utreda de möjliga konsekvenser chemtrails utsläppta av flygplan som lyfter från de brittiska baserna i kombination med HAARP inom de brittiska baserna av Akrotiri och cypriotiskt luftrum har på medborgarnas hälsa och miljön”, sade partiledaren Ioanna Panayiotou.

Klicka här för att läsa vidare

 

CyprusMail skriver:

”THE GREENS yesterday called for government funding to investigate suspected contamination caused by alleged chemtrails in Cypriot skies.”

”The Greens said the government made a commitment to the House Environment Committee in March 2009 to conduct an in-depth study of these accusations…”

”The technical committee, the Greens added, “dissolved mysteriously” after only a few sessions.”

Läs vidare på:

http://www.cyprus-mail.com/chemtrails/greens-call-chemtrails-be-investigated/20110406