Intervju med Jüri Lina efter ett föredrag (inte arrat av Cui Bono) i Göteborg 101212.http://www.jyrilina.com/