Om föreningen

Informationskampanjen 19 augusti-19 september 2010

Informationskampanjen 19 augusti-19 september 2010

Föreningen Cui Bono är en allmännyttig ideell förening med säte i Göteborg.

Föreningen har till ändamål att informera människor om tankar, idéer, teorier och forskningsresultat samt händelser i Sverige och övriga världen som är av grundläggande betydelse för den enskilda människans fria beslutsprocess, och som inte får tillräckligt med uppmärksamhet och utrymme i de konventionella och dominerande medierna.

Vi är troligen en av Sverige mest egalitära föreningar, vilket konkret innebär att den beslutande makten helt och hållet ligger hos de medlemmar som är mest engagerade i föreningen. Går du med i föreningen Cui Bono får du inte bara träffa andra människor som delar vår ändamålsparagraf, du får också möjlighet att i grunden, tillsammans med andra engagerade medlemmar, utforma föreningens aktiviteter med stor frihet.

Läs våra stadgar i sin helhet här.

Mycket kort historik
Föreningen Cui Bono grundades en solig sommarkväll den 7 juli 2010 av fem människor i Göteborg. Dessa fem delade alla uppfattningen att dagens dominerande och konventionella medier inte riktigt lever upp till sådana ädla begrepp som opartiskhet, källgranskning och folklig representation, och att det nu var dags att göra någonting åt det. Det visade sig ganska snart att det fanns fler som delade denna uppfattning.

Om uttrycket “Cui Bono”
Uttrycket ”Cui Bono” uttalas som ”kvi bånå” (med fonetisk skrift [kvi: bono] där ”i:” anger lång vokal och det första ”o”:et i ”bono” är kort och det sista obetonat), enligt det klassiska latinska uttalet. “Cui Bono”, vilket egentligen är en fråga (Cui Bono?), kan översättas till svenska som ”Till vems fördel?”, ”Vem tjänar på det?” eller ”Vem gynnar det?”.

Är du intresserad av att bli medlem i föreningen Cui Bono?
Ta då kontakt med oss på mejl kontakt [at] foreningencuibono [punkt] se så informerar vi dig om när nästa medlemsmöte är.

Vill du inte bli medlem, men vill ha information om föreningen Cui Bonos kommande aktiviteter?
Skriv då ett mejl till aktiviteter [at] foreningencuibono [punkt] se och skriv ”information” i ämnesraden, så skickar vi information om våra aktiviteter till den mejladress som du skickade ditt mejl till oss ifrån.